Oktober 2018

Yoga

zaterdag      20/10      09h30-10h30 Hatha + 10h30-12h00 yogic brunch

zondag         28/10     09h30-10h30 Hatha + 10h30-12h00 yogic brunch

Home-cooking

maandag    15/10    lunch/diner

donderdag 18/10    lunch/diner

donderdag 25/10     lunch/diner

vrijdag 26/10           diner

zaterdag 27/10        brunch/lunch

maandag    29/10    lunch/diner

woensdag 31/10     diner